Allmänna villkor

1. Allmänna villkor

1.1 Dessa villkor (”Villkoren”) gäller när du som kund (”Kunden”) lägger en beställning via vår internetbutik, (”Webbplatsen”).  Ett avtal ingås genom köpet mellan dig och företaget Natessen AB (”Företaget”), som driver Webbplatsen, med organisationsnummer 556981-8486. Mer detaljerade uppgifter om företaget och ytterligare information om verksamheten framgår på Webbplatsen. Dessa villkoren gäller för dig som Kund och privatperson som gör beställningar via Webbplatsen.

 

1.2 För att kunna lägga en beställning på webbplatsen måste Kunden vara 18 år fyllda. Kreditköp till personer under 18 år godkänns inte. Företaget förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra Kundens beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

 

1.3 Gällande Webbplatsen, så reserverar sig Företaget för bild- och skrivfel, fel i produktbeskrivningar och -specifikationer, felaktiga priser eller felaktig information rörande lagerstatus. Företaget förbehåller sig rätten att justera sådana fel och att ändra denna information när som helst. Om ett inkorrekt pris har visats för en artikel som Kunden beställt så kommer Företaget att informera Kunden om detta. Företaget kommer inte att leverera ordern förrän Kunden givit sitt godkännande av det korrigerade priset. All bildbaserad information på Webbplatsen ska betraktas som illustrationer. Företaget kan inte garantera att dessa illustrationer exakt återger det antal varor som kunden beställt eller att de representerar varans utseende exakt. Företaget är inte ansvarigt för sådan information på Webbplatsen som härrör från en tredje part.


1.4
 Webbplatsen och dess innehåll ägs av Natessen AB. Denna information skyddas av immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Företaget.


2
. Avtal och Beställning


2.1
 Dessa Villkor måste godkännas av Kunden för att ett köp ska kunna genomföras på Webbplatsen. Då Kunden accepterar Villkoren förbinder hen sig också till att följa dem i sin helhet, och godkänner också att hen tagit del av information om personuppgifter och cookies enligt Företagets Integritetspolicy.


2.2
 Ett köpeavtal ingås då Företaget bekräftat beställningen från Kunden och Kunden i sin tur tagit emot en bekräftelse på beställningen via e-post. Kunden uppmanas att behålla denna bekräftelse för eventuell kontakt med kundservicen på Företaget. Kunden har rätt att återkalla sin beställning fram tills att den bekräftats av Företaget. Vid ett återkallande så kommer Företaget att återbetala Kundens eventuella direkt- eller fakturabetalning.

 

3. Kunduppgifter mm.

 

3.1 Företaget rekommenderar att Kunden upprättar ett användarkonto innan Kunden genomför ett köp på Webbplatsen. När Kunden registrerar detta konto, eller väljer att lägga en beställning, kommer hen att bli ombedd att uppge personuppgifter. Kunden garanterar att de uppgifter som registreras är fullständiga och korrekta och ansvarar för eventuella felaktigheter.

 

3.2 Kunden är ansvarig att se till att ingen obehörig person tar del av och/eller använder Kundens inloggningsuppgifter. Kunden skall omedelbart informera Företaget vid misstanke om att obehörig fått tillgång till Kundens kontoinformation. Kunden ansvarar för alla beställningar som gjorts med Kundens inloggningsuppgifter om Företaget ej informerats om eventuellt intrång på användarkonto.

 

3.3 Vid misstanke om att Kunden på något sätt missbrukar sitt användarkonto eller agerar i strid med Villkoren, så förbehåller sig Företaget rätten att stänga av Kunden.

 

4. Priser, avgifter och betalning

 

4.1 Vid en beställning på Webbplatsen gäller de priser som där anges. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna som listas vid varorna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter. Dessa anges istället separat i beställningsskedet.

 

4.2 Kunden kan välja mellan de betalningssätt som tillhandahålls på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter under Betalningsvillkor. Företaget har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Företaget. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Företaget eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Företaget förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

 

5. Kampanjer och erbjudanden

 

Företaget kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Företaget i samband med kampanjen. Företaget förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 

6. Leverans och transport

 

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Företaget skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Företagets leverans av varor finner du här.

 

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Företaget dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

 

6.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Företaget rätt att debitera Kunden en avgift på 250 sek för nedlagt arbete och fraktavgifter. Observera att ej uthämtat paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer. Företaget kan ej ta ansvar för felaktiga adressuppgifter vid beställning som gör att Kunden ej informeras/aviseras om ankommet paket.

6.4 Om varan skadats under transporten ska Kunden genast anmäla detta när hen hämtar ut försändelsen hos Posten AB, DHL, eller något av dess ombud. Om skadan först upptäcks vid hemkomst, så meddelas Företaget via e-post omgående efter detta.

 

7. Ångerrätt och avbeställning

 

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi följer distansköpslagen. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Företaget detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). En avbeställning som görs innan paketet skickats iväg

 

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

 

1. varor med bruten försegling (exempelvis kosttillskott eller kosmetiska produkter)

 

2. varor som snabbt kan försämras eller blir gamla vid felaktig hantering/förvaring (torkade frukter, nötter, superfood som är känsliga mot temperatur och ljus, varor som skall förvaras i kyl el. frys och andra färska livsmedel, choklad, oljor och så vidare)

 

3. varor som beställts in specifikt för Kunden, och som normalt inte lagerförs

 

7.3 Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

 

7.4 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

 

7.5 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Företaget på det sätt som anges här. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se). Paket som inte hämtas ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätt och medger Företaget rätten att debitera kunden 250 sek i avgift för nedlagt arbete och fraktavgifter.

 

7.6 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Företaget. Varan ska skickas väl emballerad, och i fint skick. Returer ska göras till Företaget enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa här.

 

7.7 Ibland kan Företaget erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.

 

7.8 När Kunden ångrar sitt köp betalar Företaget tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Företaget erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Företaget rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

7.9 Företaget betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Företaget tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Företaget får dock vänta med återbetalningen tills Företaget tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Produkter

 

8.1 Samtliga produkter vi säljer på Webbplatsen är godkända att användas i Sverige. Alla produkter som säljs hos Företaget är endast ett komplement till råd från din läkare och/eller terapeut och är inte tänkt att på något sätt ersätta eventuell läkarundersökning eller behov läkarvård.

 

8.2 Produkterna på Webbplatsen bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen som anges på förpackningen bör ej överskridas. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör du alltid kontakta läkare innan du använder produkterna på Företaget.

 

9. Garanti och reklamation

 

9.1 Vissa av Företagets varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

 

9.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Företaget så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

 

9.3 Företaget står för returfrakten för godkända reklamationer.

 

9.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Företaget att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Företaget strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Företaget mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Företaget förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Företaget riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 

10. Länkar

 

Företaget kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Företagets kontroll, och webbplatser utanför Företagets kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Företaget försöker säkerställa att Företaget enbart länkar till webbplatser som delar Företagets personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Företaget inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

 

11. Force Majeure

 

Företaget ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Företaget inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Företaget Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Företaget rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 

12. Ändringar av Villkoren

 

Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Företaget har informerat Kunden om ändringarna. Företaget rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 

13. Ogiltighet

 

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 

14. Tillämplig lag och tvist

 

14.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Företagets kundtjänst.

 

14.2 Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Företagets kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se . Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk Europeiska kommissionen tvistlösning. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

 

Vid eventuell tvist följer Företaget beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

 

14.3 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.