Vanliga frågor

Vi vill att du ska vara nöjd med besöket i vår butik och med det köp du gör. Här hittar du svar på frågor som vi ofta får från Mother Earths kunder. Kanske hittar du ditt svar här?

Produkter och kvalitet

Hur garanterar ni på Mother Earth kvaliteten på produkterna, och att de t.ex. inte innehåller kemikalier?

För oss är kvaliteten på produkterna det viktigaste av allt – utan den skulle vi inte tycka att vårt arbete är meningsfullt! Vi direktimporterar de flesta av de varor som du kan hitta här i butiken. Och vad innebär det? Jo, det betyder att vi inte har några mellanhänder på vägen mellan producent och oss som leverantör. Vi har med andra ord möjlighet att se exaxt hur produktionen går till och vet – på riktigt – att våra produkter håller måttet. Både vad gäller miljö, arbetsförhållanden och hantering av varan. Ofta har våra samarbeten med exempelvis producentkooperativ uppstått genom personliga kontakter i Sydamerika. Vi har ibland träffat på en samling individer som odlat en produkt av fantastiskt bra och genuin kvalitet, och då har vi varit väldigt glada över att ha fått chansen att sprida denna till vår del av världen. Vad gäller kemikalier så är i princip alla våra produkter ekologiska, och helt fria från gifter. Alla våra producenter måste regelbundet kunna vissa certifieringsorganen att deras varor är fria från bekämpningsmedel, annars får de inte behålla sin certifiering. Här ska också tilläggas att kvaliteten i många av Mother Earths produkter faktiskt är beroende av en ömsint ekologisk produktion och hantering för att smaken ska vara den som den är.

Hur lång är hållbarheten på era produkter?

Vi har, för det första, en mycket snabb omsättning på varorna. Eftersom att vi dessutom oftast direktimporterar våra produkter så har de heller inte legat och värmt hyllorna hos någon mellanhand. Med mycket få undantag har de varor som du får hem i din beställning 1-2 års hållbarhet. Detta är samtidigt bara ett rättesnöre, och genom att förvara våra fina varor på ett bra sätt – svalt, mörkt och torrt – så kan du få produkterna att hålla ett bra skick mycket längre än så. Står de emellertid på en plats där luftfuktigheten är hög eller att de får direkt solljus på sig, så kan hållbarheten förkortas.